Zraková percepce

Schopnost rozlišovat podobně vyhlížející symboly a znaky, umět identifikovat důležité detaily, uvědomit si, co je hlavní obrazec a co je pozadí, dovednost analyzovat obrazce na části. Stejně jako u sluchové percepce toto nesouvisí bezprostředně se smyslovým vnímáním, ale se zpracováním viděných informací na tzv. kognitivní úrovni.


Související kurzy

6. března 2024

Volná místa

Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku

1 300 Kč

Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku a na počátku školní docházky

1 300 Kč