Žáci se specifickými poruchami učení a chování a efektivní strategie učení (zejména na 2. stupni ZŠ)

Program:


1000 Kč

Seminar scope:

6 hodin

Date to be announced soon

Keep in touch

Intended for:

pedagogové 1. a zejména 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Accreditation of the Ministry of Education of the Czech Republic:

č. j. 32592/2020-4-703