Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava

Lektor:

Program:


3000 Kč

Rozsah semináře:

32 hodin

Date to be announced soon

Keep in touch

Určeno pro:

pedagogové ZŠ, kteří pracují se žáky se SPUCH, výchovní poradci, školní speciální pedagogové a školní psychologové

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 13754/2021-1