Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava

Lektor:

Program:

  • základní teoretické vědomosti o problematice specifických poruch učení a chování
  • diagnostika SPUCH, odlišení specifických poruch chování (SPCH) od specifických poruch učení (SPU)
  • informace o možnostech a metodách nápravné práce
  • přehled legislativy týkající se hodnocení a klasifikace žáků se SPUCH
  • výchovné vedení a možnosti práce se žáky s SPCH při výuce i přípravě na vyučování
  • přehled metodických a pracovních materiálů a reedukačních pomůcek, včetně publikací, počítačových programů vhodných pro reedukaci SPUCH

Účastníci kurzu se do výuky zapojí aktivní prezentací případových studií. Na základě aktivní účasti bude účastníkům kurzu vydáno osvědčení o účasti na vzdělávací akci.


Seminář je rozložený do čtyř setkání 16.1., 26.2., 26.3. a 18.4.2024.3000 Kč

Rozsah semináře:

32 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

pedagogové ZŠ, kteří pracují se žáky se SPUCH, výchovní poradci, školní speciální pedagogové a školní psychologové

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 13754/2021-1