Sluchová percepce

Schopnost uvědomit si odlišnost podobně znějících hlásek a slov, případně dalších zvuků, identifikovat hlásky ve slovech, uvědomit si, jak se hlásky ve slovech mění, a tak se mění i tvary slov. Jde o schopnost zpracování slyšeného, nesouvisí se sluchem jako smyslem. V současné době se častěji hovoří o fonematickém povědomí, když máme na mysli identifikaci hlásek a práci s nimi.


Související kurzy

6. března 2024

Volná místa

Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku

1 300 Kč

Nácvik čtení a psaní na počátku školní docházky

1 100 Kč

Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava

3 000 Kč