Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

Program:


1300 Kč

Rozsah semináře:

8 hodin

Určeno pro:

učitelé MŠ a nižších ročníků 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 133/2021-1

Termíny:

8 April 2024
9-17 hodin Volná místa Přihlásit se
4 December 2023
nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

9-17 hodin Obsazeno nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme