Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

Program:

  • diagnostika a příčiny grafomotorických obtíží
  • rozbor kresby
  • rozvoj jemné motoriky
  • lateralita
  • úchop psacího náčiní, metodika psaní levou a pravou rukou
  • uvolňovací a rozcvičovací cviky
  • grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte
  • řazení grafomotorických prvků
  • příprava na písmo


Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

1300 Kč

Rozsah semináře:

8 hodin

Určeno pro:

učitelé MŠ a nižších ročníků 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 133/2021-1

Termíny:

8. dubna 2024
9-17 hodin Volná místa Přihlásit se