Dyskalkulie - reedukace - mladší a starší školní věk

Program:

  • rozvoj percepčních faktorů, prostorové orientace, paměťové faktory, předčíselné pojmy
  • rozvoj verbálních a lexických faktorů matematických schopností
  • číselné operace
  • budování dalších matematických pojmů – desetinné číslo, zlomek
  • individuální vzdělávací programy v matematice, možnosti skupinové péče o dyskalkuliky
1300 Kč

Rozsah semináře:

8 hodin

Určeno pro:

učitelé matematiky na 1. a 2. stupni ZŠ, SOŠ a SOU, speciální pedagogové, učitelé zabývající se hlouběji problematikou dyskalkulie, pracovníci školských poradenských zařízení

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 14518/2022-1-477

Termíny:

19. března 2024
nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

9 - 17 hod Obsazeno nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

Podobné kurzy

Diagnostika dyskalkulie

1 000 Kč