ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou nebo bez hyperaktivity. Jde o tzv. neurovývojové obtíže, jsou vrozené, pramení z oslabeného fungování centrální nervové soustavy. Lidé s ADHD mají potíže zaměřit pozornost na to, čemu se právě mají věnovat, snadno je vše vyruší, odkloní soustředění. Stejně tak se jim nedaří delší dobu vydržet a soustředit se na práci. Je-li přítomna i hyperaktivita, projevuje se u nich neklid, nadměrná potřeba pohybu, často i impulzivita a zbrklost.


Související kurzy

11. března 2024

Obsazeno

Jak (pře)žít s ADHD

1 100 Kč
10. dubna 2024

Volná místa

Předškolák s problémovým chováním

900 Kč

Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)