Program pro rozvoj pracovního tempa (ROPRATEM)

Program:

ROPRATEM je určen žákům základních a středních škol (předpokládá se zvládnutí trivia). Program vyžaduje každodenní tříměsíční individuální práci dětí v domácím prostředí, není určen pro skupinovou práci. Obsahuje cvičení na sto dnů a úkoly určené k dvojí kontrole.

Program rozvíjí porozumění čtenému, schopnost organizovat si práci, soustředění a pozornost, zrakové rozlišování, zrakovou a částečně i sluchovou paměť, intermodalitu, serialitu, prostorové vnímání, grafomotoriku, logické myšlení, sebekontrolu a schopnost tvořit pracovní strategie.

 

Každý účastník obdrží v rámci semináře pracovní listy programu ROPRATEM.

  • prezentace programu (podrobné seznámení s využitím programu a ukázky)
  • samostatná práce účastníků s konkrétními úkoly a vytváření strategií
  • zkušenosti přednášejících z vlastní práce s klienty, diskuze účastníků, shrnutí
1500 Kč

Rozsah semináře:

5 hodin

Určeno pro:

učitelé ZŠ a SŠ, speciální pedagogové a psychologové

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 14518/2022-1-477

Termíny:

5. března 2024
10-15 hodin Volná místa Přihlásit se