Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím intervenčního programu PAMIS

Lektor:

Program:

  • terminologické vymezení a charakteristika pozornosti a paměti - základní pojmy a definice, vývoj paměťových schopností
  • základní informace o programu PAMIS, rozbor jeho východisek (spontánní a formální učení, kognitivní edukace, Feuersteinova teorie zprostředkování, práce s příběhem sebereflexe klientů); partnerská spolupráce trenér programu - klient - zákonný zástupce (u dětského klienta); účinnost programu a jeho efektivita
  • metodika a způsoby zprostředkování lekcí programu klientovi- teoretický rozbor a praktický nácvik možností zprostředkování dílčích témat

 

Každý účastník obdrží metodiku a pracovní listy k programu PAMIS.

3400 Kč

Rozsah semináře:

16 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, speciální pedagogové, psychologové