Inspirační seminář pro absolventy kurzů LPAD

Lektor:

Program:

Seminář je určen pro ty, kteří ve své praxi začali LPAD (resp. dynamické vyšetření) aktivně používat a chtějí sdílet své zkušenosti a zážitky. Celé setkání bude mít charakter společné diskuse, při níž se pokusíme uvést na pravou míru jakékoli nejasnosti, případně napomoci s interpretací výsledků a formulováním doporučení klientům.

1000 Kč

Rozsah semináře:

8 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

Pro absolventy kurzu dynamické diagnostiky LPAD.