Hraj co chceš - rozvoj asociačního myšlení a paměti

Program:

  • seznámení s metodickými kartami Hraj co chceš, logické vazby mezi jednotlivými obrazy na kartách, které umožňují vysokou variabilitu cvičení z hlediska náročnosti i rozmanitosti využití, jak s kartami obecně pracovat, správně vedený dialog
  • cvičení na rozvoj a upevnění stávajících znalostí, tj. slovní zásoba, vyjadřovací schopnosti, výběr (pozitivní i negativní), porovnávání, kategorizace, orientace, neverbální komunikace
  • cvičení na rozvoj kreativního myšlení, tj. principy tvorby asociací, konvergentní a divergentní myšlení, abstraktní myšlení
  • základní karetní hry a aktivity rozvíjející koncentraci, paměť, postřeh, logiku, strategii
  • práce s pracovními listy, tj. schéma bloků a jejich vzájemná návaznost, začlenění doplňkových aktivit (výtvarné a psychomotorické dovednosti, neverbální komunikace, papírové skládanky, logopedické říkanky)
  • kolektivní práce, tj. vytvoření nového bloku herních aktivit, souhrn probraného tématu

 

Každý účastník obdrží metodický materiál - Hraj co chceš - soubor karet.

1800 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Určeno pro:

učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, speciální pedagogové a psychologové ze školských poradenských zařízení

Termíny:

1. dubna 2025
9-15 hodin Volná místa Přihlásit se