Falik – Changing Destinies: The Extraordinary Life and Time of Prof. Reuven Feuerstein

18. srpna 2022

RECENZE na knihu, která obohatí Vaši praxi a uvažování o jedincích se speciálními vzdělávacími potřebami.

Lou Falik byl několik desítek let blízkým spolupracovníkem profesora Feuersteina. Spolu napsali většinu publikací vydaných v posledních desetiletích, podílel se na inovacích diagnostické baterie LPAD, jejímž autorem je profesor Feuerstein, vedl kurzy na workshopech Feuersteinova institutu, pracoval s klienty institutu. A při mnoha příležitostech byl také důvěrníkem, řidičem i partnerem k odborným diskusím, které s ním pan profesor vedl. Profesor Feuerstein si Lou Falika vybral jako svého životopisce a mnoho let svého života s ním sdílel své profesní i osobní zážitky, upomínal ho, ať si zaznamená důležité okamžiky z práce s klienty i ze setkání s kolegy a odborníky. V roce 2019, pět let po smrti profesora Feuersteina, tak vyšla kniha, jejíž název by bylo možné do češtiny přeložit Proměny osudů: neobyčejný život a čas prof. Reuvena Feuersteina.

Životopisů Reuvena Feuesteina vzniklo více už za jeho života, tento je ale výjimečný tím, že byl iniciován přímo panem profesorem, který si Loua vybral. Text není psán důsledně chronologicky. Třináct kapitol knihy spíše líčí různé okruhy profesního i osobního života pana profesora. Jedna kapitola končí přelomem století, aby se další znovu vrátila do první válečných let či ještě dál do historie. Čtenář se dočte o dětství a mládí profesora Feuersteina v Rumunsku, o jeho počátcích v Izraeli, o odborné spolupráci s J. Piagetem, A. Reyem a mnoha dalšími významnými osobnostmi vývojové anebo pedagogické psychologie. Nedílnou součástí života i práce profesora Feuersteina byla židovská víra, která se mnohdy bezprostředně pojila s jeho odbornou prací. Lou Falik zmiňuje mnohé zásadní teorie a koncepty profesora Feuersteina a ukazuje, jak se v nich jeho víra, hodnoty i kultura odrážejí, jak spolu souvisejí. Jeho odbornost a profesionalita byla přitom patrná nejen v jeho odborných aktivitách, ale i v každodenním životě, při výchově vlastních dětí i vnoučat, při setkávání s přáteli.

Z celé knihy čiší přesvědčení profesora Feuersteina, že každý jedinec má nárok na důstojný a plnohodnotný život, že každý se může rozvíjet a jeho potenciál je zpravidla mnohem větší, než jeho okolí předpokládá. Profesor Feuerstein zanechal stopu v bezpočtu rodin, pomohl dětem, dospívajícím i dospělým ze všech koutů světa, vystudovalo u něj mnoho odborníků, kteří dále rozvíjejí jeho teorie a myšlenky. V souladu s názvem knihy nezřídka přímo změnil jejich osudy. Přesto kniha nepůsobí jen jako oslava neobyčejného života. Ukazuje profesora Feuersteina i s jeho pochybami či pochybeními, naznačuje jeho někdy snad až přehnané lpění na svých teoriích a neochotu akceptovat kolegy, kteří se vydali vlastním směrem, začali tvořit své metody a diagnostické nástroje, v nichž se na pana profesora odkazují, ale nereplikují ho.

Kniha je příjemnou kombinací odborného a populárně naučného čtení. Lou Falik je bezpochyby expertem na teorie a přístupy profesora Feuersteina. Je až s podivem, jak skromně v publikaci vystupuje, v roli přítele a komentátora profesorova života, aniž by jeho slova a postupy interpretoval či hodnotil. Kniha je dostupná pouze v anglickém jazyce. Pokud však toto pro vás není překážkou, určitě ji doporučujeme. Obohatí čtenáře odborně i lidsky.