Čtení baví každého - prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky

Program:

  • různé metody nácviku čtení a psaní a jejich přednosti
  • vliv percepcí na rozvoj školních dovedností dítěte a způsoby jejich posilování
  • seznámení s pracovními listy zaměřenými na pomoc dítěti, kterému nejde čtení genetickou metodou – kazuistiky; pracovní listy Fíovo čtení; praktická práce s materiály
  • motivace ke čtení a rozvoj čtenářství, jak postupovat krok za krokem
  • technika čtení versus porozumění čtenému textu, proč je důležité naslouchání čtenému textu
  • prevence vzniku specifických poruch učení a jejich náprava


Každý účastník 1 kus publikace Fíovo čtení.

1200 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

učitelé 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 13754/2021-1