Big_loader_ajax

Vítáme Vás na stránkách DYS-centrum Praha z. ú.

DYS-centrum® Praha z. ú. je dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických poruch učení a chování. Ve své činnosti vychází z mnohaletých zkušeností s jejich řešením na území České republiky a zároveň navazuje na osvědčené zahraniční modely.

DYS-centrum® vzniklo 2. února 1995 jako občanské sdružení, u jeho zrodu stál prof. Zdeněk Matějček. Jeho činnost je zakotvena ve stanovách a věnuje se jedincům (dětem, dospívajícím i dospělým) se specifickými poruchami učení a chování a jejich blízkým (rodičům, sourozencům, učitelům).

DYS-centrum® Praha z. ú. spolupracuje s řadou odborníků z řad psychologů, speciálních pedagogů a dalších pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů, pediatrů ad., kteří se ve své praxi již řadu let setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování, a kteří se na půdě DYS-centra Praha podílejí na řešení konkrétních problémů, nebo jsou lektory vzdělávacích akcí DYS-centrem Praha pořádaných.

Působení DYS-centra Praha z. ú. podporují také členové občanského sdružení. Členskou základnu tvoří odborníci pracující s dětmi se specifickými poruchami učení a chování (jedná se převážně o učitele, speciální pedagogy a psychology) a rodiče dětí se specifickými poruchami učení a chování.


 

DYSKORUNKA 2016

V záložce DYSKORUNKA byly zveřejněny pozvánka a přihláška na nový ročník výstavy a konference DYSKORUNKA 2016.

DYS-centrum v americkém dokumentu

V létě 2015 natočila americká novinářka a fotografka film o dyslexii.

Podpůrná opatření pro středoškoláky s dyslexií - mezinárodní srovnání

V sekci Projekty, v záložce "Erasmus+ - Výstupy" byl zveřejněn první výstup projektu - mezinárodní srovnání poskytovaných podpůrných opatření pro středoškoláky s dyslexií. V záložce Erasmus + naleznete také tiskovou zprávu vydanou u příležitosti zveřejnění celé studie.
Aktuality