Big_loader_ajax

Vítáme Vás na stránkách DYS-centrum Praha z. ú.

DYS-centrum® Praha z. ú. je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.

DYS-centrum® vzniklo 2. února 1995 jako občanské sdružení, u jeho zrodu stál prof. Zdeněk Matějček.

DYS-centrum® Praha z. ú. spolupracuje s řadou odborníků z řad psychologů, speciálních pedagogů a dalších pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů, pediatrů ad., kteří se ve své praxi již řadu let setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování, a kteří se na půdě DYS-centra Praha podílejí na řešení konkrétních problémů, nebo jsou lektory vzdělávacích akcí DYS-centrem Praha pořádaných.

 


 

Seminář ACFS

Dne 29.9. se uskuteční zaškolení k diagnostickému nástroji ACFS. Více informací najdete v záložce Vzdělávání - seminář 7.

Změna školské legislativy a vyšetření v DYS-centru

Od září 2016 se mění legislativa související s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů pro žáky škol, i dalšími podpůrnými opatřeními.

DYS-centrum na FB

Nově nás najdete také na facebooku!

Kurz Ergonomie psaní

Kurz Ergonomie psaní dr. Heyrovské bude od školního roku 2016/2017 organizován ZŠ prof. Z. Matějčka.
Aktuality