Big_loader_ajax

Vítáme Vás na stránkách DYS-centrum Praha z. ú.

DYS-centrum® Praha z. ú. je dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických poruch učení a chování. Ve své činnosti vychází z mnohaletých zkušeností s jejich řešením na území České republiky a zároveň navazuje na osvědčené zahraniční modely.

DYS-centrum® vzniklo 2. února 1995 jako občanské sdružení, u jeho zrodu stál prof. Zdeněk Matějček. Jeho činnost je zakotvena ve stanovách a věnuje se jedincům (dětem, dospívajícím i dospělým) se specifickými poruchami učení a chování a jejich blízkým (rodičům, sourozencům, učitelům).

DYS-centrum® Praha z. ú. spolupracuje s řadou odborníků z řad psychologů, speciálních pedagogů a dalších pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů, pediatrů ad., kteří se ve své praxi již řadu let setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování, a kteří se na půdě DYS-centra Praha podílejí na řešení konkrétních problémů, nebo jsou lektory vzdělávacích akcí DYS-centrem Praha pořádaných.

Působení DYS-centra Praha z. ú. podporují také členové občanského sdružení. Členskou základnu tvoří odborníci pracující s dětmi se specifickými poruchami učení a chování (jedná se převážně o učitele, speciální pedagogy a psychology) a rodiče dětí se specifickými poruchami učení a chování.


 

Prázdninová provozní doba

Otevírací doba v kanceláři a kamenném obchodě v období prázdnin:

Termíny seminářů pro školní rok 2016/17

Termíny seminářů pro školní rok 2016/17 najdete v záložce Vzdělávání.

Příručka pro učitele středoškoláků s dyslexií

E-kniha ke stažení v záložce Projekty, odrážce Erasmus + - Výstupy.

Dynamické vyšetření podle D. Tzuriela

Prof. D. Tzuriel bude podruhé v ČR pořádat seminář na dynamické vyšetření.
Aktuality