Big_loader_ajax

Vítáme Vás na stránkách DYS-centrum Praha z. ú.

DYS-centrum® Praha z. ú. je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.

DYS-centrum® vzniklo 2. února 1995 jako občanské sdružení, u jeho zrodu stál prof. Zdeněk Matějček.

DYS-centrum® Praha z. ú. spolupracuje s řadou odborníků z řad psychologů, speciálních pedagogů a dalších pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů, pediatrů ad., kteří se ve své praxi již řadu let setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování, a kteří se na půdě DYS-centra Praha podílejí na řešení konkrétních problémů, nebo jsou lektory vzdělávacích akcí DYS-centrem Praha pořádaných.

 


 

OTVÍRACÍ DOBA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení zákazníci, od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 včetně máme zavřeno. V této době můžete objednávat zboží pouze v našem e-shopu.

LPAD - dynamické vyšetření podle R. Feuersteina

ATC metod prof. Feuersteina v květnu 2017 otevírá první český výcvik v diagnostice baterií LPAD (Learning propensity assessment device).

Kurz Ergonomie psaní

Kurz již v DYS-centru nenabízíme, ale místo něj můžete absolvovat kurz Tréninkový program zaměřený na odstranění nebo zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku, který je akreditován v DYS-centrum Most.

DYS-centrum novou "HateFree" zónou

DYS-centrum se stalo HateFree zónou - http://www.hatefree.cz/mapa/dys-centrum-praha
Aktuality