Big_loader_ajax

Vítáme Vás na stránkách DYS-centrum Praha z. ú.

DYS-centrum® Praha z. ú. je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.

DYS-centrum® vzniklo 2. února 1995 jako občanské sdružení, u jeho zrodu stál prof. Zdeněk Matějček.

DYS-centrum® Praha z. ú. spolupracuje s řadou odborníků z řad psychologů, speciálních pedagogů a dalších pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů, pediatrů ad., kteří se ve své praxi již řadu let setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování, a kteří se na půdě DYS-centra Praha podílejí na řešení konkrétních problémů, nebo jsou lektory vzdělávacích akcí DYS-centrem Praha pořádaných.

 


 

Výzkum mezi učiteli MŠ a ZŠ

Diplomní projekt VŠ studentky

Žák s dyslexií a počáteční výuka anglického jazyka

Dne 1. 6. 2017 9 - 15 hod. proběhne seminář Žák s dyslexií a počáteční výuka anglického jazyka s PhDr. Kamilou Balharovou, máme pár volných míst. Podívejte se do nabídky a přihlaste se. Budeme se na Vás těšit.

Dyskalkulie - reedukace

Dne 29. 5. 2017 9 - 17 hod. proběhne seminář Dyskalkulie - reedukace - mladší a starší školní věk s Mgr. Jiřinou Bednářovou, máme pár volných míst. Podívejte se do nabídky a přihlaste se. Budeme se na Vás těšit.

Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)

Dne 22. 5. 2017 9 - 15 hod. proběhne seminář Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí) s doc. PaedDr. Olgou Zelinkovou, CSc., máme pár volných míst. Podívejte se do nabídky a přihlaste se. Budeme se na Vás těšit.
Aktuality