Big_loader_ajax

Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení DYS-centrum Praha

DYS-centrum® Praha o.s. je dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických vývojových poruch učení a chování. 
Ve své činnosti vychází z mnohaletých zkušeností s jejich řešením na území České republiky a zároveň navazuje na osvědčené zahraniční modely.

DYS-centrum® vzniklo 2. února 1995 jako občanské sdružení. Jeho činnost je zakotvena ve stanovách a věnuje se lidem (dětem, dospívajícím i dospělým) se specifickými poruchami učení a chování a jejich blízkým (rodičům, sourozencům, učitelům).

DYS-centrum® Praha o.s. spolupracuje s řadou odborníků z řad psychologů, speciálních pedagogů a dalších pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů, pediatrů ad., kteří se ve své praxi již řadu let setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování, a kteří se na půdě DYS-centra Praha podílejí na řešení konkrétních problémů, nebo jsou lektory vzdělávacích akcí DYS-centrem Praha pořádaných.

Působení DYS-centra Praha o.s. podporují také členové občanského sdružení. Členskou základnu tvoří odborníci pracující s dětmi se specifickými poruchami učení a chování (jedná se převážně o učitele, speciální pedagogy a psychology, logopedy, sociální pracovníky ad.) a rodiče dětí se specifickými poruchami učení a chování.


Předsednictvo

PhDr. Lenka Krejčová Ph.D. - předsedkyně
Mgr. et Mgr. Zuzana Bodnárová (roz. Pospíšilová) - místopředsedkyně
Jiřina Nejedlá - hospodářka
Mgr. Pavel Dosoudil
Mgr. Jana Strnádková


Revizní komise

Mgr. Jana Janáčová
Mgr. Jana Pechancová
Mgr. Jaroslava Punčochářová


Pracovní tým

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Zuzana Bodnárová (roz. Pospíšilová)
Jiřina Nejedlá
Pavlína Petrželová
Mgr. et Mgr. Jana Pechancová
Mgr. Jaroslava Punčochářová
Mgr. Jana Janáčová
Mgr. Pavel Dosoudil
Nora Valerová