Big_loader_ajax

DYS-centrum Praha z. ú.

DYS-centrum a koronavirus

DYS-centrum Praha z. ú.  obnovuje služby pro klienty od 26. 5. 2020. Jak bylo zvykem i dříve, klienti si dohodnou konkrétní termíny setkání přímo s pracovnicemi DYS-centra. Prosíme klienty, aby do DYS-centra docházeli přesně v čase, kdy jejich hodina začíná (ať se vyvarujeme delšího pobytu ve společných prostorách DYS-centra). Jestliže rodiče na klienty čekají, prosíme je, aby opustili prostory DYS-centra a vraceli se vyzvednout své potomky až v čase dohodnutém s konkrétní terapeutkou. Při pohybu ve společných prostorách prosíme o používání roušek. Při individiuální práci s klienty je možné roušky odložit. Budeme přitom dodržovat náležité rozestupy. Ze strany DYS-centra pochopitelně zajistíme pravidelnou dezinfekci prostor (po odchodu každého klienta je vydezinfikován pracovní stůl, případně další plochy, pravidelně se dezinfikují kliky u dveří či jiné prostory, v nichž dochází k častějšímu pohybu více osob).
 

Od 26. 5. 2020 je nákup v kamenném obchodě možný v běžném režimu, jak bylo vždy zvykem.


DYS-centrum® Praha z. ú. je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.

DYS-centrum® vzniklo 2. února 1995 jako občanské sdružení, u jeho zrodu stál prof. Zdeněk Matějček.

DYS-centrum® Praha z. ú. spolupracuje s řadou odborníků z řad psychologů, speciálních pedagogů a dalších pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů, pediatrů ad., kteří se ve své praxi již řadu let setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování, a kteří se na půdě DYS-centra Praha podílejí na řešení konkrétních problémů, nebo jsou lektory vzdělávacích akcí DYS-centrem Praha pořádaných.

 

 

 

 

Obnovení provozu DYS-centra

DYS-centrum Praha z. ú. obnovuje služby pro klienty od 26. 5. 2020. Od téhož data je nákup v kamenném obchodě možný v běžném režimu, jak bylo vždy zvykem.

MABEL - nová diagnostická baterie

Zaměřená na diagnostiku raných gramotnostních dovedností i dovedností, které s gramotností úzce souvisejí. Navíc existuje v několika jazykových mutacích, včetně češtiny, takže se hodí pro cizojazyčné klienty. A v neposlední řadě jejímu vzniku předcházel intenzivní výzkum. Doporučujeme Vašemu zájmu. Více naleznete zde https://www.eldel-mabel.net/.

KURZ ADMINISTRÁTORŮ TESTŮ KOGNITIVNÍCH SCHOPNOSTÍ WOODCOCK-JOHNSON IV

Byl vypsán nový seminář - více v sekci Vše o SPUCH.

DYSKORUNKA 2019

V záložce Dyskorunka - Ohlédnutí za ročníkem 2019 - naleznete prezentace přednášejících, kteří souhlasili se zveřejněním.
Aktuality