Big_loader_ajax

DYS-centrum Praha z. ú.

DYS-centrum a koronavirus

DYS-centrum Praha z. ú.  obnovuje služby pro klienty od 26. 5. 2020. Jak bylo zvykem i dříve, klienti si dohodnou konkrétní termíny setkání přímo s pracovnicemi DYS-centra. Prosíme klienty, aby do DYS-centra docházeli přesně v čase, kdy jejich hodina začíná (ať se vyvarujeme delšího pobytu ve společných prostorách DYS-centra). Jestliže rodiče na klienty čekají, prosíme je, aby opustili prostory DYS-centra a vraceli se vyzvednout své potomky až v čase dohodnutém s konkrétní terapeutkou. Při pohybu ve společných prostorách prosíme o používání roušek. Při individiuální práci s klienty je možné roušky odložit. Budeme přitom dodržovat náležité rozestupy. Ze strany DYS-centra pochopitelně zajistíme pravidelnou dezinfekci prostor (po odchodu každého klienta je vydezinfikován pracovní stůl, případně další plochy, pravidelně se dezinfikují kliky u dveří či jiné prostory, v nichž dochází k častějšímu pohybu více osob).
 

Otevírací doba v kanceláři a kamenném obchodě v období prázdnin:

od 1. 7. 2020 do 23. 8. 2020 – pondělí, úterý a středa od 9 do 15 hodin

28. 7. 2020 otevřeno od 9 do 14 hodin

od 24. 8. 2020 – běžná prodejní doba

Mimo tuto dobu jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 603 399 889

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezké léto.

 


DYS-centrum® Praha z. ú. je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.

DYS-centrum® vzniklo 2. února 1995 jako občanské sdružení, u jeho zrodu stál prof. Zdeněk Matějček.

DYS-centrum® Praha z. ú. spolupracuje s řadou odborníků z řad psychologů, speciálních pedagogů a dalších pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů, pediatrů ad., kteří se ve své praxi již řadu let setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování, a kteří se na půdě DYS-centra Praha podílejí na řešení konkrétních problémů, nebo jsou lektory vzdělávacích akcí DYS-centrem Praha pořádaných.

 

 

 

 

Výstava a konference DYSKORUNKA

Milí příznivci DYSKORUNKy, vzhledem k netradičnímu vývoji tohoto kalendářního i školního roku jsme se rozhodli, že další ročník výstavy a konference DYSKORUNKA uspořádáme až 4. února 2021. Sledujte prosím náš web, v září bude zveřejněna pozvánka a spuštěno přihlašování. Budeme na DYSKORUNce slavit 25+1 let DYS-centra. Těšíme se, že u toho budete s námi a všichni budeme zdraví! Přejeme odpočinkové léto!

Online poradenství

Od školního roku 2020/2021 nabízíme také on-line poradenství či konzultace. Více naleznete v záložce Pro klienty.

Provozní doba v období prázdnin

Otevírací doba v kanceláři a kamenném obchodě v období prázdnin: od 1. 7. 2020 do 23. 8. 2020 – pondělí, úterý a středa od 9 do 15 hodin; 28. 7. 2020 otevřeno od 9 do 14 hodin; od 24. 8. 2020 – běžná prodejní doba. Mimo tuto dobu jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 603 399 889. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezké léto.

Semináře školní rok 2020/2021

V sekci Vzdělávání najdete nové termíny seminářů na nový školní rok. Již nyní se můžete přihlašovat. Těšíme se na Vás.
Aktuality