Big_loader_ajax

Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení DYS-centrum Praha

DYS-centrum® Praha o.s. je dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických vývojových poruch učení a chování. 
Ve své činnosti vychází z mnohaletých zkušeností s jejich řešením na území České republiky a zároveň navazuje na osvědčené zahraniční modely.

DYS-centrum® vzniklo 2. února 1995 jako občanské sdružení. Jeho činnost je zakotvena ve stanovách a směřuje k dětem se specifickými poruchami učení a chování a k jejich rodičům.

DYS-centrum® Praha o.s. spolupracuje s řadou odborníků z řad psychologů, (speciálních) pedagogů a dalších pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů, pediatrů ad., kteří se ve své praxi již řadu let setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování, a kteří se na půdě DYS-centra Praha podílejí na řešení konkrétních problémů, nebo jsou lektory vzdělávacích akcí DYS-centrem Praha pořádaných.

Působení DYS-centra Praha o.s. svým zájmem o jeho činnost či přímo svým aktivním zapojením podporují také členové občanského sdružení DYS-centrum®. Členskou základnu tvoří odborníci pracující s dětmi se specifickými poruchami učení a chování (jedná se převážně o pedagogy, speciální pedagogy a psychology, logopedy, sociální pracovníky ad.) a rodiče dětí se specifickými poruchami učení a chování.


Předsednictvo

PhDr. Lenka Krejčová Ph.D. - předsedkyně
Mgr. et Mgr. Zuzana Pospíšilová - místopředsedkyně
Jiřina Nejedlá - hospodářka
PhDr. David Čáp
Mgr. Jana Strnádková


Revizní komise

Mgr. Jana Janáčová
Mgr. Jana Pechancová
Mgr. Jaroslava Punčochářová


Pracovní tým

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Zuzana Pospíšilová
Jiřina Nejedlá
Mgr. Jana Pechancová
Mgr. Jaroslava Punčochářová
Pavlína Petrželová
Mgr. Jana Janáčová - t.č. na MD
Nora Valerová - t.č. na MD

Nové webové stránky

Vážení příznivci DYS-centra Praha, připravujeme pro Vás nové webové stránky a některé údaje zde zatím chybí. Budou doplněny či aktualizovány v dohledné době. Děkujeme Vám za trpělivost!
Aktuality