Big_loader_ajax

Dyskorunka

“Naučit číst je jako vyletět do vesmíru!”

– Je to věda, náročná, vyžaduje čas a systematický přístup.

  Louisa C. Moats (1999)

 

DYS-centrum Praha® z. ú.

zve na tradiční prodejní výstavu a odbornou konferenci

 

 

2016

aneb

Čtu, čteš, čte, čteme, čtete, čtou a všechny nás to baví (dyslexie nás nezastaví)!

 

Výstava a konference se konají 24. 11. 2016 od 9.00 do 17.00
na adrese Karlínské náměstí 7, Praha 8 (Karlínské spektrum – DDM hl. m. Prahy).

 

DYSKORUNKA je tradičně věnována žákům se specifickými poruchami učení a chování. Učitelé i rodiče zde ovšem vždy naleznou inspiraci také pro každodenní práci i pro zábavné učení se žáky všech věkových kategorií, bez ohledu na jejich speciální potřeby.

 

Výstava se každoročně zaměřuje na prezentaci a prodej publikací, pomůcek a počítačových programů pro předškolní přípravu, pro výuku na 1. a 2. stupni základních škol i pro střední školy.

 

Součástí celé akce je rovněž odborná konference akreditovaná MŠMT ČR věnovaná vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu přednášek, seminářů a dílen budou představeny aktuální trendy ve vzdělávání, nově vzniklé metody, pomůcky, pracovní listy i učebnice pro uvedenou cílovou skupinu. Konference bude zahájena slavnostním křtem publikací se související tematikou za přítomnosti autorů.

 

Celá akce je určena odborné i laické veřejnosti.

    Vstupné: 300,- Kč (200,- pro studenty do 26 let po předložení studijního průkazu)


Dále můžete pokračovat

Seminář - HYPO - Prevence SPUCH

Využijte volná místa a přihlaste se. Seminář se bude konat 21. 2. 2017 13 - 18 hod. Budeme se na Vás těšit.

Seminář - DYSKALKULIE - REEDUKACE

Využijte volná místa a přihlaste se. Seminář se bude konat 27. 2. 2017 9 - 17 hod.

LPAD - dynamické vyšetření podle R. Feuersteina

ATC metod prof. Feuersteina v květnu 2017 otevírá první český výcvik v diagnostice baterií LPAD (Learning propensity assessment device).

Kurz Ergonomie psaní

Kurz již v DYS-centru nenabízíme, ale místo něj můžete absolvovat kurz Tréninkový program zaměřený na odstranění nebo zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku, který je akreditován v DYS-centrum Most.
Aktuality