Big_loader_ajax

Dyskorunka

“Naučit číst je jako vyletět do vesmíru!”

– je to věda, je to náročné, vyžaduje to čas a systematický přístup.

  Louisa C. Moats (1999)

 

DYS-centrum Praha® z. ú.

zve na tradiční prodejní výstavu a odbornou konferenci

 

 

2016

aneb

čtu, čteš, čte, čteme, čtete, čtou a všechny nás to baví (dyslexie nás nezastaví)!

 

Výstava a konference se konají 24. 11. 2016 od 9.00 do 17.00
na adrese Karlínské náměstí 7, Praha 8 (Karlínské spektrum – DDM hl. m. Prahy).

 

DYSKORUNKA je tradičně věnována žákům se specifickými poruchami učení a chování. Učitelé i rodiče zde ovšem vždy naleznou inspiraci také pro každodenní práci i pro zábavné učení se žáky všech věkových kategorií, bez ohledu na jejich speciální potřeby.

 

Výstava se každoročně zaměřuje na prezentaci a prodej publikací, pomůcek a počítačových programů pro předškolní přípravu, pro výuku na 1. a 2. stupni základních škol i pro střední školy.

 

Součástí celé akce je rovněž odborná konference akreditovaná MŠMT ČR věnovaná vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu přednášek, seminářů a dílen budou představeny aktuální trendy ve vzdělávání, nově vzniklé metody, pomůcky, pracovní listy i učebnice pro uvedenou cílovou skupinu. Konference bude zahájena slavnostním křtem publikací se související tematikou za přítomnosti autorů.

 

Celá akce je určena odborné i laické veřejnosti.


Dále můžete pokračovat

DYSKORUNKA 2016

V záložce DYSKORUNKA byly zveřejněny pozvánka a přihláška na nový ročník výstavy a konference DYSKORUNKA 2016.

DYS-centrum v americkém dokumentu

V létě 2015 natočila americká novinářka a fotografka film o dyslexii.

Podpůrná opatření pro středoškoláky s dyslexií - mezinárodní srovnání

V sekci Projekty, v záložce "Erasmus+ - Výstupy" byl zveřejněn první výstup projektu - mezinárodní srovnání poskytovaných podpůrných opatření pro středoškoláky s dyslexií. V záložce Erasmus + naleznete také tiskovou zprávu vydanou u příležitosti zveřejnění celé studie.
Aktuality