Big_loader_ajax

Projekt OPPA 2008 - 2011

  

INFORMACE O PROJEKTU STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÝCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A TVORBA ROZVÍJEJÍCÍHO PROGRAMU 

ČERVEN 2011

DYS-centrum® Praha o.s. ukončilo v květnu 2011 projekt s názvem Studenti středních škol se specifickými poruchami učení a chování – vzdělávání středoškolských pedagogických pracovníků a tvorba rozvíjejícího programu pro posílení klíčových kompetencí studentů, který byl financován z Operačního programu Praha Adaptabilita. Projekt se věnoval dvěma klíčovým aktivitám – 1) vzdělávání učitelů a poradenských pracovníků, kteří působí ve středních školách na území hlavního města Prahy a 2) vývoji komplexního rozvíjejícího programu pro studenty středních škol se specifickými poruchami učení a chování. Za dobu trvání projektu bylo proškoleno celkem 655 osob a uskutečnilo se 45 vzdělávacích akcí v rozsahu 1 – 13 dní, 6 – 120 vyučovacích hodin.
V květnu 2011 byl po bezmála dvouletých přípravách vydán program s názvem „Já na to mám!“. Program byl v průběhu školního roku 2010 – 2011 ověřován s 26 studenty se specifickými poruchami učení a chování z několika pražských středních škol. Součástí programu jsou pracovní listy pro studenty a metodika pro učitele. Při příležitosti jeho vzniku byl akreditován také nový vzdělávací kurz „SPU u žáků středních škol - program rozvoje učebních strategií“, jehož cílem je připravit středoškolské učitele a poradenské pracovníky na práci se studenty.

ZÁŘÍ 2010

DYS-centrum® Praha o.s. realizuje od prosince 2008 projekt s názvem Studenti středních škol se specifickými poruchami učení a chování – vzdělávání středoškolských pedagogických pracovníků a tvorba rozvíjejícího programu pro posílení klíčových kompetencí studentů, který je financován z Operačního programu Praha Adaptabilita.
Vzdělávací akce nabízené v rámci projektu jsou určeny pedagogickým pracovníkům středního školství (učitelům, výchovným poradcům, ředitelům škol, školním psychologům, školním speciálním pedagogům, metodikům prevence sociálně patologických jevů) a pracovníkům školských poradenských zařízení, kteří pracují se středoškolskými studenty se specifickými poruchami učení na území hlavního města Prahy. Vzdělávací akce vedou zkušení lektoři specializující se na oblast specifických poruch učení a chování. DYS-centrum® Praha o.s. je akreditované pracoviště MŠMT ČR, všechny nabízené semináře jsou akreditovány MŠMT ČR. Vzhledem k zájmu pedagogů středního školství došlo několikrát k proškolení celých pedagogických sborů přímo ve středních školách.
Od prosince 2008 do června 2010 bylo realizováno celkem 21 vzdělávacích akcí, 8 z nich se uskutečnilo ve středních školách.
V červenci 2009 byla započata realizace druhé aktivity projektu, která je zaměřena na tvorbu rozvíjejícího programu pro posílení klíčových kompetencí studentů středních škol se specifickými poruchami učení a chování. Program má podobu pracovních listů a obsahuje celkem 12 lekcí, které jsou zaměřeny na práci s odbornými texty, rozvoj sociálních dovedností, plánování a organizaci práce a oblast prostorové orientace a pozornosti. Po vytvoření programu dojde k jeho ověření se studenty z pražských středních škol, které navázaly s DYS-centrem Praha o.s. užší spolupráci. Následně bude probíhat proškolení středoškolských pedagogů a poradenských pracovníků, kteří budou využívat program při práci se studenty středních škol. Seminář týkající se práce s programem je součástí nabídky vzdělávacích akcí pro středoškolské pedagogy a pedagogické pracovníky, kteří vykonávají svou činnost na území hlavního města Prahy. Pro pedagogy pracující s programem bude vytvořena metodika, jejíž součástí budou náměty pro práci se studenty, témata k diskuzi a zadání jednotlivých úkolů.

ZÁŘÍ 2009

DYS-centrum® Praha o.s. realizuje od 1.12.2008 projekt s názvem Studenti středních škol se specifickými poruchami učení a chování – vzdělávání středoškolských pedagogických pracovníků a tvorba rozvíjejícího programu pro posílení klíčových kompetencí studentů, který je financován z operačního programu Praha Adaptabilita.

Za dobu trvání projektu bylo realizováno celkem 5 vzdělávacích akcí:

 • SPU na II. a III. stupni
 • Vyučování cizím jazykům u studentů se SPU
 • Práce s výchovnými problémy ve třídě
 • Sociální dovednosti učitelů při práci se studenty se specifickými poruchami učení a chování a ADHD (LMD)
 • Syndrom vyhoření u učitelů studentů se SPUCH

Těchto vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 50 středoškolských pedagogů a pedagogických pracovníků.
V rámci semináře Specifické poruchy učení a chování u studentů středních škol, který je rozvržen do 13 - ti setkání se za dobu realizace projektu uskutečnilo celkem 5 setkání.
Od července 2009 DYS-centrum® Praha o.s. začalo pracovat na druhé aktivitě projektu, která je zaměřena na tvorbu rozvíjejícího programu pro posílení klíčových kompetencí studentů.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO STŘEDOŠKOLSKÉ PEDAGOGY PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

V rámci projektu Studenti středních škol se specifickými poruchami učení a chování – vzdělávání středoškolských pedagogických pracovníků a tvorba rozvíjejícího programu pro posílení klíčových kompetencí studentů, realizovaného od 1. 12. 2008 do 31. 5. 2011, proběhly tyto vzdělávací akce:

 • 101. SPU na II. a III. stupni
 • 103. Kariérové poradenství pro studenty se SPUCH
 • 104. Jak porozumět tomu, když se řekne psychologické vyšetření
 • 106. Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností). Komunikace oprávněných požadavků a emoce
 • 107. Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních a komunikačních postupů). Rizika trestů a co namísto nich. Jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu (co namísto pochval a odměn)
 • 108. Vyučování cizím jazykům u studentů se SPU
 • 109. Dyslexie – angličtina
 • 110. Práce s výchovnými problémy ve třídě
 • 111. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení
 • 112. Sociální dovednosti učitelů při práci se studenty se specifickými poruchami učení a chování a ADHD (LMD)
 • 113. Práce se stresem ve škole (pro učitele studentů se SPUCH)
 • 114. Šikana ve školní třídě, jak jí předcházet a jak ji řešit
 • 115. Jak efektivně pracovat v hodinách českého jazyka se žáky 2. stupně a studenty SŠ se SPU a poruchou pozornosti
 • 116. SPU u žáků SŠ – program rozvoje učebních strategií

Semináře 2021/2022

Rádi bychom Vás informovali o vypsání nových termínu pro semináře ve školním roce 2021/2022. Informace o seminářích naleznete v sekci vzdělávání. Těšíme se na Vaši účast.

Kamenný obchod je otevřený

Od pondělí 10. 5. 2021 je kamenný obchod otevřený v běžné prodejní době od pondělí do pátku 8,30 - 17 hod. Prosíme o dodržování protiepidemických opatření - ochrana úst a nosu, dezinfekce rukou, přítomnost jednoho zákazníka v obchodě a odstup 2 m při čekání. Děkujeme Vám za pochopení.

DYS-centrum Praha zapojeno v mezinárodním projektu ASUMIE

DYS-centrum Praha se zapojilo do mezinárodního projektu ASUMIE, který se zabývá dobrou praxí v inkluzivním vzdělávání. Stanovuje cíle jako tvorbu online kurzu, výukovou platformu pro podporu učitelů i asistentů v péči o žáky a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Více informací najdete zde: https://www.dyscentrum.org/asumie

Spolupráce s 180DC

V uplynulých měsících jsme spolupracovali s velmi kreativní a zapálenou skupinou vysokoškolských studentů, kteří nám pomáhali vybudovat centrum čtenářské gramotnosti v naší pobočce v ZŠ Cimburkova. Moc jim za tuto práci děkujeme. Více se o projektu 180DC
Aktuality