Big_loader_ajax

Ceník

DYS-centrum® Praha z. ú. poskytuje své služby za úhradu.

Konzultace a individuální nápravy SPU je možné realizovat také on-line po dohodě s konkrétní pracovnicí DYS-centra (platba je nutná předem).

Zpráva z vyšetření je určena pro potřeby rodiny (popř. tvorbu plánu pedagogické podpory ve škole), na základě zprávy z vyšetření nemůže škola požádat o financování podpůrných opatření 2. - 5. stupně. 

 

CENY SLUŽEB PLATNÉ od 1. 9. 2022

JEDNORÁZOVÁ KONZULTACE 
(45 - 60 minut) 

600 Kč

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA SPU,
ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ,  PROGRAMY ROZVOJE, LOGOPEDICKÁ PREVENCE

(45 minut)

500 Kč

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTÍ, DOSPÍVAJÍCÍCH, DOSPĚLÝCH
(cca 3 - 4 hodiny práce s klientem + zpráva)

2 500 Kč

DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ UČEBNÍHO POTENCIÁLU (LPAD)
(cca 10 hodin práce s klientem + zpráva)

6 000 Kč

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ
(cca 3 hodiny práce s klientem + zpráva)

2 000 Kč 

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ V ANGLICKÉM JAZYCE
(cca 4 hodiny práce s klientem + zpráva v anglickém jazyce)

6 000 Kč

SCREENING SPU + DOPORUČENÍ KE ZKOUŠCE K ZÍSKÁNÍ ČESKÉHO OBČANSTVÍ

1 000 Kč

ZPRÁVA Z KONZULTACE, ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI
(po předchozí domluvě)

200 Kč

Co nás štve při práci s klienty

Občas se nám stává, že si musíme po práci s klienty ulevit, že nevěříme vlastním uším, že jsme vyděšené, s čím se klienti setkávají. Není neobvyklé, že jde o stále stejná témata, ale to nic nemění na faktu, že nás vždy znovu rozčílí. Co například?

Seminář Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU

Rádi bychom vás informovali o semináři Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU s doc. PaedDr. Olgou Zelinkovou, CSc.. Bližší informace naleznete v sekci vzdělávání. Těšíme se na Vás.

Seminář JAK pomáhat dětem se SPUCH v družině

Rádi bychom vás informovali o semináři JAK pomáhat dětem se SPUCH v družině s Mgr. Jarmilou Klikovou. Bližší informace naleznete v sekci vzdělávání. Těšíme se na Vás.

Webinář pro vysokoškolské studenty

Rádi bychom vás informovali o vypsání nového webináře s Mgr. Veronikou Matějkovou, který je určen pro studenty vysokých škol. Bližší informace naleznete v sekci vzdělávání webináře. Těšíme se na Vás.
Aktuality