Big_loader_ajax

Ceník

DYS-centrum® Praha z. ú. poskytuje své služby za úhradu.

Konzultace a individuální nápravy SPU je možné realizovat také on-line po dohodě s konkrétní pracovnicí DYS-centra (platba je nutná předem).

Zpráva z vyšetření je určena pro potřeby rodiny (popř. tvorbu plánu pedagogické podpory ve škole), na základě zprávy z vyšetření nemůže škola požádat o financování podpůrných opatření 2. - 5. stupně. 

 

CENY SLUŽEB PLATNÉ od 1. 9. 2022

JEDNORÁZOVÁ KONZULTACE 
(45 - 60 minut) 

600 Kč

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA SPU,
ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ,  PROGRAMY ROZVOJE, LOGOPEDICKÁ PREVENCE

(45 minut)

500 Kč

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTÍ, DOSPÍVAJÍCÍCH, DOSPĚLÝCH
(cca 3 - 4 hodiny práce s klientem + zpráva)

2 500 Kč

DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ UČEBNÍHO POTENCIÁLU (LPAD)
(cca 10 hodin práce s klientem + zpráva)

6 000 Kč

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ
(cca 3 hodiny práce s klientem + zpráva)

2 000 Kč 

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ V ANGLICKÉM JAZYCE
(cca 4 hodiny práce s klientem + zpráva v anglickém jazyce)

6 000 Kč

SCREENING SPU + DOPORUČENÍ KE ZKOUŠCE K ZÍSKÁNÍ ČESKÉHO OBČANSTVÍ

1 000 Kč

ZPRÁVA Z KONZULTACE, ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI
(po předchozí domluvě)

200 Kč

Jak na matematiku

Rozhovor s naší dlouholetou lektorkou Renatou Wolfovou

Rozhovor s Kristýnou Tučkovou

V srpnovém Zápisníku DYS-centra vyšel minirozhovor s naší "dvorní grafičkou" Kristýnou. Ke komu se nedostal, může si počíst zde.

Louis H. Falik – Changing Destinies: The Extraordinary Life and Time of Prof. Reuven Feuerstein. Xlibris, 2019.

RECENZE na knihu, která obohatí Vaši praxi a uvažování o jedincích se speciálními vzdělávacími potřebami.

Semináře 2022/2023

Rádi bychom Vás informovali o vypsání nových termínů seminářů pro školní rok 2022/2023. Nyní se můžete přihlašovat. Těšíme se na setkání s Vámi.
Aktuality