Big_loader_ajax

Změna školské legislativy a vyšetření v DYS-centru

Od září 2016 se mění legislativa související s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů pro žáky škol, i dalšími podpůrnými opatřeními.

DYS-centrum Praha z. ú. nadále nabízí svým klientům komplexní diagnostické služby. Jelikož jsme však nezisková organizace, naše zprávy lze použít pro potřeby rodiny, případně jako podklad pro volbu tzv. podpůrných opatření 1. stupně (a tvorbu plánu pedagogické podpory) ve škole.

Nadále již není možné, aby naše zprávy byly zaštítěny spolupracujícím poradenským zařízením a nelze je využít pro žádání o finanční podporu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. pro volbu podpůrných opatření 2. - 5. stupně).

Nastane-li situace, že naši klienti individuální vzdělávací plán ve škole budou potřebovat, resp. škola uzná za vhodné zařazení podpůrných opatření 2. - 5. stupně do výuky, ochotně budeme spolupracovat s odbornými institucemi, jež mají tuto agendu v kompetenci. Rádi jim poskytneme veškeré potřebné materiály pro tyto účely, abychom klientům a jejich rodinám situaci maximálně zjednodušili a byli jim nadále nápomocní.

Seminář Program pro rozvoj pracovního tempa

Rádi bychom Vás pozvali na seminář Program pro rozvoj pracovního tempa dne 28.3.2023. Bližší informace naleznete ve vzdělávání. Těšíme se na Vás.

Seminář Jak (pře)žít s ADHD

Rádi bychom Vás pozvali na seminář Jak (pře)žít s ADHD s Mgr. Markétou Závěrkovou dne 27.3.2023. Bližší informace naleznete ve vzdělávání. Těšíme se na Vás.

Co nás štve při práci s klienty

Občas se nám stává, že si musíme po práci s klienty ulevit, že nevěříme vlastním uším, že jsme vyděšené, s čím se klienti setkávají. Není neobvyklé, že jde o stále stejná témata, ale to nic nemění na faktu, že nás vždy znovu rozčílí. Co například?

Jak si vedou supervize ve školství?

Přečtěte si další z našich minirozhovorů, které publikujeme v Zápisníku DYS-centra. Tentokrát s Pavlem Dosoudilem. Máte-li zájem o zasílání celého Zápisníku, neváhejte se přihlásit k jeho odběru - viz výše na liště ikona "Newsletter".
Aktuality