Big_loader_ajax

Jak si vedou supervize ve školství?

Přečtěte si další z našich minirozhovorů, které publikujeme v Zápisníku DYS-centra. Tentokrát s Pavlem Dosoudilem. Máte-li zájem o zasílání celého Zápisníku, neváhejte se přihlásit k jeho odběru - viz výše na liště ikona "Newsletter".

Pavel Dosoudil je člen správní rady DYS-centra, náš dlouholetý podporovatel a pomocník. Pokud zrovna neputuje po Špicberkách či Islandu nebo se neplaví po moři, odborně se věnuje mnoha různým oblastem školství. Povídali jsme si o supervizi, kterou nabízí ve školním prostředí, i o preventivních programech, na jejichž lokalizaci v ČR se podílí. Nabídněte si něco z jeho znalostí a zkušeností.

 

K čemu slouží supervize ve školství? V jakém směru by bylo vhodné ji dále rozvíjet a podporovat?

Supervize ve školství má zcela určitě přínosy jak pro děti, tak pro pracovníky. I v českém prostředí máme výzkumné důkazy, že supervize působí preventivně vůči syndromu vyhoření. Dětem a mladým dospělým pak přináší prospěch ve formě zkvalitnění služeb. Zejména těch, kde je podstatou služby dobrý vzájemný vztah. Vcelku se daří supervizi zavádět do menších týmů uvnitř škol – např. školních poradenských pracovišť, vedení škol.  Se zaváděním supervizí do celých týmů škol nás ještě, myslím, čeká delší cesta. Brání tomu překážky „psychologické“ (obavy pedagogů z kontroly...) i organizační. Velké sborovny (týmy pracovníků) neumožňují vést supervize způsobem, jakým je většina supervizorů zvyklá pracovat v jiných resortech. Dělení na menší týmy zase klade větší nároky na čas. Rozhodně však nejde o neřešitelné problémy, i za svoji kariéru sleduji posuny v informovanosti o supervizi, zájmu o ni.

 

Kdo supervizi ve školství nejčastěji využívá?

Z mé zkušenosti jsou to především školní poradenská pracoviště. Pak mám zkušenost s poskytováním individuálních supervizí třídním učitelům při řešení konkrétních situací. Vcelku se šíří i skupinové supervize, např. pro metodiky prevence či výchovné poradce z různých škol, kteří se pravidelněji scházejí v jedné skupině. Často takovou formu nabízí PPP či neziskové organizace a také s tím máme dobrou zkušenost v Centru sociálních služeb Praha.    

 

A z jiného soudku: na Tvém kmenovém pracovišti (Pražské centrum primární prevence) jste v posledních letech adaptovali mnoho zajímavých podpůrných programů pro děti a dospívající. Který bys doporučil pro práci s dětmi s ADHD, což jsou také naši klienti?

Všechny :-) Nejsou specificky určené pro děti s ADHD, nejedná se o „nápravy“, ale všechny jsou pro děti s ADHD velice užitečné. Zipyho a Jablíkovi kamarádi se zaměřují na rozvoj copingových (zvládacích) dovedností. Mají ověřenou účinnost pro děti se speciálními potřebami. Ve výzkumech vyšel větší posun právě u těchto dětí. Na ně navazující metodika SPARK, sloužící k rozvoji psychické odolnosti (resilience), je vhodná i jako selektivní prevence pro děti zažívající úzkost. A podílíme se také na české verzi metodiky aART (adaptovaný Aggression Replacement Training). Je zaměřená na nácvik sociálních dovedností a zvládání vzteku (i jiných impulzivních reakcí). Podle mě jde o velmi vhodný program pro děti s ADHD. Navíc jsou tyto programy určené pro realizaci ve třídě a nenálepkují tak děti jako problémové.

Seminář Program pro rozvoj pracovního tempa

Rádi bychom Vás pozvali na seminář Program pro rozvoj pracovního tempa dne 28.3.2023. Bližší informace naleznete ve vzdělávání. Těšíme se na Vás.

Seminář Jak (pře)žít s ADHD

Rádi bychom Vás pozvali na seminář Jak (pře)žít s ADHD s Mgr. Markétou Závěrkovou dne 27.3.2023. Bližší informace naleznete ve vzdělávání. Těšíme se na Vás.

Co nás štve při práci s klienty

Občas se nám stává, že si musíme po práci s klienty ulevit, že nevěříme vlastním uším, že jsme vyděšené, s čím se klienti setkávají. Není neobvyklé, že jde o stále stejná témata, ale to nic nemění na faktu, že nás vždy znovu rozčílí. Co například?

Jak si vedou supervize ve školství?

Přečtěte si další z našich minirozhovorů, které publikujeme v Zápisníku DYS-centra. Tentokrát s Pavlem Dosoudilem. Máte-li zájem o zasílání celého Zápisníku, neváhejte se přihlásit k jeho odběru - viz výše na liště ikona "Newsletter".
Aktuality