Big_loader_ajax

Jak na matematiku

Rozhovor s naší dlouholetou lektorkou Renatou Wolfovou

Renata Wolfová patří mezi dobré duše DYS-centra. Spolupracujeme již mnoho let, vede některé naše kurzy, občas sdílíme společné klienty. Když se někdo trápí s osvojováním matematiky, je u ní určitě v dobrých rukou.

Ve čtvrtek 20. 10. si můžete rozšířit znalosti na jejím výborném kurzu Matematika názorně (kurz č. 15).

Pořád pracuješ s tolika dětmi, které se potýkají s matematikou? Na co nejčastěji narážíte?

Ano a čím dál více. S postupem času tvoří matematika a související obtíže tak 90 % času, který s klienty trávím. Základem úspěchu je porozumění matematice na počátku školní docházky. Výhrou je dobré porozumění desítkové soustavě v oboru 0 až 100, porozumění a zvládnutí numerických operací a s tím ruku v ruce se daří i aplikace. Bez těchto základů je pak navazující učivo pro dítě mnohdy nepochopitelné, neuchopitelné, až zúzkostňující. Učitel a dítě v krajním případě nenachází „společnou řeč“ i přes oboustranné úsilí. Snaha „obejít porozumění“ jen pamětně je krátkozraká a špatná taktika. Někdo pak bojuje se svou pamětí, soustředěním, unavitelností, to vše úspěšnost v matematice hodně ovlivňuje. Někomu nesedla metoda výuky, někdo se ztratil při online výuce...

S jakou věkovou kategorií klientů nejčastěji pracuješ? Mohou se trable v matematice řešit i u dospívajících, na druhém stupni základní školy nebo na střední škole?

Nejčastěji jsou to žáci 2., 3., 4. a 5. tříd. Kupodivu relativně velká část klientů je i z 2. stupně. Starší žáci i jejich rodiče mají za sebou už mnoho hodin doučování a zklamání, že se vynaložená energie nevrací. Příčinou je podle mého názoru to, že doučování se zaměřuje na aktuální učivo, pro které však dítě–žák ještě nemá vytvořený pojmový aparát, a tak nenacházejí pedagog a žák právě onu společnou řeč. Učivo žák klade vedle sebe a nevidí souvislosti. Stále se učí, „zapomíná“, učí, „zapomíná“. Musíme mít odvahu a vrátit se zpět na bezpečnou půdu porozumění, i když to znamená vracet se i 7 nebo 8 let zpátky. Čím je žák starší, tím to jde většinou lépe, protože už dozrál, ledacos pochopil a je připraven tu krásnou strukturu čísla přijmout. Ale znamená to pracovat průběžně a nevzdat to. Odměnou je porozumění číslům a dalším souvislostem...

Občas mám i dospělé klienty, kteří celoživotně zápasili s čísly. Vlastně všichni měli vysokoškolské vzdělání. Před nimi se skláním, protože si museli najít svou vlastní cestu. I s nimi se musíme společně vrátit k základům. Bez nich to zkrátka nejde. A oni moc chtějí porozumět svým problémům a něco s nimi udělat, aby se jim lépe žilo s čísly kolem nás.

Proč se Tvůj kurz jmenuje Matematika názorně?

To je obrovská výhoda matematických představ, které můžeme rozvíjet na několika úrovních (od manipulativně-konkrétních přes schematické po abstraktní aktivity). Myšlenkové pochody můžeme strukturovat, znázornit, přiblížit. Názorné pomůcky představují srozumitelnou reprezentaci problému. Modelování mentální činnosti pomocí materiálu umožňuje postupné zvnitřnění, automatizaci, kdy dítě materiální pomůcky přestává potřebovat. To, co probíhalo materiálně, už probíhá v mysli dítěte. Pomůcky však musí být funkční, s nastavitelnou obtížností. Využívání více smyslů je cesta ke kvalitnějšímu osvojení a trvalejšímu zpracování probíraného učiva. Umožní rychleji uchopit vnitřní strukturu. Dítě aktivizují, motivují, percepčně rozvíjejí. Nutno odhadnout správnou míru. To znamená, že musíme vědět, co děláme, kam a proč směřujeme a co chceme, a samozřejmě vnímat, co potřebuje dítě naproti nám.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Seminář Program pro rozvoj pracovního tempa

Rádi bychom Vás pozvali na seminář Program pro rozvoj pracovního tempa dne 28.3.2023. Bližší informace naleznete ve vzdělávání. Těšíme se na Vás.

Seminář Jak (pře)žít s ADHD

Rádi bychom Vás pozvali na seminář Jak (pře)žít s ADHD s Mgr. Markétou Závěrkovou dne 27.3.2023. Bližší informace naleznete ve vzdělávání. Těšíme se na Vás.

Co nás štve při práci s klienty

Občas se nám stává, že si musíme po práci s klienty ulevit, že nevěříme vlastním uším, že jsme vyděšené, s čím se klienti setkávají. Není neobvyklé, že jde o stále stejná témata, ale to nic nemění na faktu, že nás vždy znovu rozčílí. Co například?

Jak si vedou supervize ve školství?

Přečtěte si další z našich minirozhovorů, které publikujeme v Zápisníku DYS-centra. Tentokrát s Pavlem Dosoudilem. Máte-li zájem o zasílání celého Zápisníku, neváhejte se přihlásit k jeho odběru - viz výše na liště ikona "Newsletter".
Aktuality