Big_loader_ajax

Semináře mimo DYS-centrum

Většinu námi nabízených seminářů je možné uskutečnit i na Vašem pracovišti (např. ve škole, poradně atp.). V případě zájmu kontaktujte Mgr. Bodnárovou na e-mailové adrese: zuzana.bodnarova@dyscentrum.org

 

Do e-mailu prosím specifikujte, o jaký seminář máte zájem, pro jaký počet osob a kde byste jej rádi uskutečnili.

 

Kromě výše uvedených seminářů nabízíme také následující semináře:

Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Akreditace MŠMT ČR č. j. 6907/2015-1-246

Lektor: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Program:

 • charakteristika poruch učení a chování (SPUCH), členění SPUCH, etiologie
  a symptomatika SPUCH;
 • typické problémy žáků se SPUCH při výuce v základních uměleckých školách, charakteristické projevy, obtíže při čtení z not;
 • možnosti inkluze žáků se SPUCH v základních uměleckých školách;
 • základní přístupy k výuce žáků se SPUCH, alternativní způsoby výuky přizpůsobené individuálním potřebám žáků, specifika práce se žákem se syndromem ADHD, resp. ADD.     

Určeno: učitelé ZUŠ a ZŠ s rozšířenou výukou uměleckých oborů

Rozsah semináře: 4 hodiny

 

Práce se stresem ve škole (pro učitele žáků se SPUCH)

Akreditace MŠMT ČR č. j. 16693/2015-1-444

Lektorka: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková       

Program:                

 • syndrom vyhoření obecně;
 • vznik, příznaky, projevy syndromu vyhoření;
 • fáze syndromu vyhoření;
 • skupiny učitelů ohrožené syndromem vyhoření;
 • možnosti prevence syndromu vyhoření;
 • zásahy a nápomoc při syndromu vyhoření;
 • využití technik sebepoznání; práce s relaxačními technikami a metodami práce se stresem;
 • doplněno doporučenou literaturou a ukázkami relaxačních technik.

Určeno: učitelé ZŠ a SŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Podpora žáků s dyskalkulií (jak realizovat PLPP)

Akreditace MŠMT ČR č. j. 6028/2017-2-307

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová, PaedDr. Renata Wolfová

Program:                

 • vznik, projevy, průběh a příčiny obtíží, kvalitativní pedagogická diagnostika předmatematických a matematických dovedností, které jsou často podkladem obtíží
  v matematice v ZŠ;
 • seznámení se základními postupy pedagogické diagnostiky;
 • struktura plánu pedagogické podpory;
 • projevy dyskalkulie v matematice i dalších vyučovacích předmětech (fyzika, chemie, dějepis);
 • rozvoj percepčních faktorů, prostorové orientace, paměťové faktory, předčíselné pojmy; 
 • rozvoj verbálních a lexických faktorů matematických schopností;
 • možnosti podpory rozvoje matematických představ v oblasti vytváření představy přirozených čísel (desítková soustava, poziční hodnota číslic v čísle, efektivní postupy při numerických operacích sčítání, odčítání, násobení a dělení, včetně navazujících matematických dovedností pro úspěšné osvojování učiva zejména na 1. st. ZŠ);
 • budování dalších matematických pojmů (např. desetinné číslo, zlomek, procenta, rovnice); řešení slovních úloh v matematice, převody jednotek;   
 • podpora výukových preferencí; spolupráce s rodinami žáků; významné didaktické
  a metodické pomůcky, počítačové programy a další materiály, které lze využít při práci s žáky s dyskalkulií.

Určeno: učitelé 1. a 2. stupně ZŠ

Rozsah semináře: 16 hodin

 


Úspěch pro každého žáka

DYS-centrum Praha z. ú. se zapojilo do sítě organizací, které se sdružují v projektu Úspěch pro každého žáka.

E-shop

Vážení zákazníci, v současné době se potýkáme s velkým množstvím objednávek. Zboží průběžně odesíláme, ale podle Vašich požadavků se zaměřujeme především na vystavování a odesílání faktur. Velice Vás prosíme o trpělivost při dodávce zboží. Vzhledem k možnému prodloužení dopravy ze strany České pošty bohužel nemůžeme zaručit dodání zásilek, zejména balíků, do 22. 12 2017. Děkujeme Vám za pochopení. Vaše DYS-centrum Praha

DYSKORUNKA 2017

V záložce Dyskorunka byly zveřejněny prezentace z přednášek z konference.

European Literacy Network

DYS-centrum se stalo partnerem mezinárodní organizace European Literacy Network.
Aktuality