Big_loader_ajax

Platební podmínky

  1. ÚHRADA KURZOVNÉHO:
    fakturou: V případě platby organizací, je nutné uvést na přihlášce přesnou fakturační adresu organizace (její přesný název, IČO, DIČ). V případě platby fyzickou osobou, je nutné uvést celou adresu plátce. Variabilním symbolem je vždy číslo zálohové faktury, kterou účastník obdrží cca  14 dní před konáním semináře na emailovou adresu, kterou uvedl na přihlášce. Pokud by informace v tomto časovém rozmezí nedorazila, prosím informujte se emailem či telefonicky přímo v DYS-centru.
     
  2. STORNO PODMÍNKY: Přihláška je závazná, proto ji lze zrušit pouze písemnou formou (e-mailem, faxem, dopisem). V případě odhlášení do 15 dnů před konáním kurzu vracíme 100% částky, v době 14 - 7 dnů před začátkem kurzu vracíme 50% částky, v intervalu 6 – 0 dnů a při neúčasti bez omluvy nemůže být poplatek za seminář vrácen. Účastník nebo organizace může vyslat PŘED zahájením semináře náhradníka (u seminářů rozdělených na více setkání je náhradníka možno vyslat pouze před prvním setkáním,  jedna osoba se tedy účastní všech setkání).
     
  3. V PŘÍPADĚ MALÉHO ZÁJMU SE SEMINÁŘ RUŠÍ, proto je vhodné v případě zájmu se přihlásit co nejdříve. Účastníci budou o případném zrušení informováni cca 14 dní před datem konání semináře na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.