Big_loader_ajax

Cizí jazyky

Zobrazit podrobnosti 54. Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU
Termíny 13. 12. 2017 9-15 hodin
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• příčiny SPU, projevy, průvodní obtíže, psychické zvláštnosti dětí se SPU;
• projevy SPU při osvojování cizího jazyka;
• náměty pro práci s dětmi se SPU v běžné třídě: hodnocení a klasifikace, pomůcky pro výuku cizích jazyků, významní jedinci s dyslexií, kazuistiky.

Určeno

učitelé cizích jazyků, učitelé provádějící reedukaci SPU

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 55. Žák s dyslexií a počáteční výuka anglického jazyka
Termíny 11. 1. 2018 9-15 hodin
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor PhDr. Kamila Balharová
Program

• uvedení do problematiky dyslexie a jejího vlivu na počáteční výuku anglického jazyka;
• legislativa – zařazení žáků s dyslexií mezi žáky se SVP, tvoření IVP – zaměřené na anglický jazyk;
• nácvik čtenářských dovedností – využití globální metody čtení; výuka slovní zásoby; hodnocení v cizím jazyce; sestavování testů pro žáky s dyslexií;
• ukázka práce s jednotlivými webovými programy pro výuku anglického jazyka.

Určeno

učitelé 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 56. Podpora multilingválních jedinců s dyslexií v osvojování dalšího jazyka v rámci školní docházky
Termíny distanční, lze se přihlásit kdykoliv v průběhu školního roku 2017/18
Cena 500 Kč
Kurz není akreditován MŠMT ČR.
Lektor C. Cappa, S. Giulivi, G. Stoks, C. Muzio, I. Smythe, L. M. Collerone, J. Fernando, D. Boneva, E. Mihova
Program

E-LEARNINGOVÝ KURZ (veškeré výukové materiály jsou adaptovány do českého jazyka)
1. modul: Vícejazyčnost a rozvoj gramotnosti
2. modul: Porozumění dyslexii
3. modul: Dyslexie ve vícejazyčné společnosti
4. modul: Jazykové vzdělávání a dyslexie v multilingvální společnosti
5. modul: Srovnání jazyků
6. modul: Hodnocení silných a slabých stránek
7. modul: Studijní dovednosti
8. modul: Učební preference a styly učení
9. modul: Pomocné technologie a multilingvální student
10. modul: Spolupráce s rodiči

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ

Rozsah semináře 40 hodin, 1 modul cca 4 hodiny

TOMAL-2 - kurz

Upozorňujeme zájemce, že se bude v září v Praze konat kurz k Testu paměti a učení (TOMAL-2).

Úspěch pro každého žáka

DYS-centrum Praha z. ú. se zapojilo do sítě organizací, které se sdružují v projektu Úspěch pro každého žáka.

European Literacy Network

DYS-centrum se stalo partnerem mezinárodní organizace European Literacy Network.

Nové ceny seminářů!

Od školního roku 2017/2018 jsme u většiny seminářů snížili účastnický poplatek. Akreditované semináře jsou nyní bez DPH.
Aktuality