Big_loader_ajax

Ceník

DYS-centrum® Praha z. ú. poskytuje své služby za úhradu.

Cena jednotlivých programů je vzhledem k jejich odlišné materiální, časové či jiné náročnosti různě vysoká.
Pokud nejsou ceny za materiály uvedeny zvlášť, jsou součástí celkové částky.

 

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 1. 9. 2010

KONZULTACE 
(45 - 60 minut) 

300 Kč

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA SPU,
ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ

(45 - 60 minut)

 

300 Kč

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTÍ, DOSPÍVAJÍCÍCH, DOSPĚLÝCH
(cca 4 hodiny práce s klientem + zpráva)

1 500 Kč

DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ UČEBNÍHO POTENCIÁLU (LPAD)
(cca 10 hodin práce s klientem + zpráva)

3 500 Kč

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ
(cca 3 hodiny práce s klientem + zpráva)

700 Kč

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ V ANGLICKÉM JAZYCE
(cca 4 hodiny práce s klientem + zpráva v anglickém jazyce)

3 000 Kč

program HYPO (12 lekcí)

300 Kč / 1 setkání + 523 Kč materiály

program MAXÍK (15 lekcí)

300 Kč / 1 setkání + 418 Kč materiály

program KUPOZ (15 lekcí)

300 Kč / 1 setkání + 447 Kč materiály

program KUPOZ – dodatky (5 lekcí)

300 Kč / 1 setkání + 180 Kč materiály

program FIE (Feuersteinova metoda)

300 Kč + cena materiálů dle aktuálního ceníku Centra ROZUM  v.o.s.

program Já na to mám!

300 Kč / 1 setkání


Dynamické vyšetření LPAD

ATC metod prof. Feuersteina pořádá v termínu 12.-23.2.2018 a 18.-22.6.2018 kurz Dynamické vyšetření LPAD.

Výzkum - diplomová práce

V případě zájmu o účast ve výzkumu, v jehož rámci si osvojíte techniku relaxační masáže dětí kontaktujte Bc. Hanu Vostřelovou - vostrelova.hana@gmail.com.

Nové ceny seminářů!

Od školního roku 2017/2018 jsme u většiny seminářů snížili účastnický poplatek. Akreditované semináře jsou nyní bez DPH.

Nabídka seminářů 2017/2018

V sekci Vzdělávání byla zveřejněna nabídka seminářů pro školní rok 2017/2018. Nyní se můžete přihlásit v sekci Vzdělávání - přihláška.
Aktuality