Big_loader_ajax

Obnovení provozu DYS-centra

DYS-centrum Praha z. ú. obnovuje služby pro klienty od 26. 5. 2020. Od téhož data je nákup v kamenném obchodě možný v běžném režimu, jak bylo vždy zvykem.

Jak bylo zvykem i dříve, klienti si dohodnou konkrétní termíny setkání přímo s pracovnicemi DYS-centra. Prosíme klienty, aby do DYS-centra docházeli přesně v čase, kdy jejich hodina začíná (ať se vyvarujeme delšího pobytu ve společných prostorách DYS-centra). Jestliže rodiče na klienty čekají, prosíme je, aby opustili prostory DYS-centra a vraceli se vyzvednout své potomky až v čase dohodnutém s konkrétní terapeutkou. Při pohybu ve společných prostorách prosíme o používání roušek. Při individiuální práci s klienty je možné roušky odložit. Budeme přitom dodržovat náležité rozestupy. Ze strany DYS-centra pochopitelně zajistíme pravidelnou dezinfekci prostor (po odchodu každého klienta je vydezinfikován pracovní stůl, případně další plochy, pravidelně se dezinfikují kliky u dveří či jiné prostory, v nichž dochází k častějšímu pohybu více osob).

 

Obnovení provozu DYS-centra

DYS-centrum Praha z. ú. obnovuje služby pro klienty od 26. 5. 2020. Od téhož data je nákup v kamenném obchodě možný v běžném režimu, jak bylo vždy zvykem.

MABEL - nová diagnostická baterie

Zaměřená na diagnostiku raných gramotnostních dovedností i dovedností, které s gramotností úzce souvisejí. Navíc existuje v několika jazykových mutacích, včetně češtiny, takže se hodí pro cizojazyčné klienty. A v neposlední řadě jejímu vzniku předcházel intenzivní výzkum. Doporučujeme Vašemu zájmu. Více naleznete zde https://www.eldel-mabel.net/.

KURZ ADMINISTRÁTORŮ TESTŮ KOGNITIVNÍCH SCHOPNOSTÍ WOODCOCK-JOHNSON IV

Byl vypsán nový seminář - více v sekci Vše o SPUCH.

DYSKORUNKA 2019

V záložce Dyskorunka - Ohlédnutí za ročníkem 2019 - naleznete prezentace přednášejících, kteří souhlasili se zveřejněním.
Aktuality