Big_loader_ajax

Výzkum - diplomová práce

V případě zájmu o účast ve výzkumu, v jehož rámci si osvojíte techniku relaxační masáže dětí kontaktujte Bc. Hanu Vostřelovou - vostrelova.hana@gmail.com.

Máte dítě s ADHD? Zapojte se do výzkumu!

Co pro Vás a Vaše děti představuje účast v projektu?

1. Účast v projektu je dobrovolná, podmíněná podpisem informovaného souhlasu zákonného zástupce. Účast dítěte v projektu můžete kdykoliv v průběhu jeho trvání bez udání důvodu zrušit.

2. Domluvíme se na vstupním školení masáže dětí podle Vašich časových možností.

3. V rámci jednoho setkání (ne delšího než 1,5 hodiny) Vaše dítě vyplní krátký test pozornosti a Vy se prakticky naučíte, jak provádět masáž u Vašeho dítěte.

4. Po dobu 4 týdnů budete provádět 3x týdně masáž přibližně v rozsahu 15 minut.

5. Po skončení sledovaného období Vaše dítě bude znova požádáno o vyplnění krátkého testu a s Vaším souhlasem se spojíme s učitelkou Vašeho dítěte. Zeptáme se jí na možné změny chování u Vašeho dítěte.

6. Obdržíte závěrečné shrnutí výsledků projektu.

Jaké jsou benefity Vaší účasti?
Po dobu studie si osvojíte techniku relaxační masáže dítěte. Po uzavření studie obdržíte profil Vašeho dítěte s výsledky testů. Na základě studie se budeme snažit pochopit specifické účinky relaxačních technik u dětí s ADHD a možnosti jejich využití při práci s dětmi.

Jaké jsou podmínky pro zařazení do výzkumu?
- Být rodičem dítěte, jemuž bylo diagnostikováno ADHD.
- Dítě je ve věku 6 – 12 let (po domluvě může být i mladší).
- Jako rodič mám chuť naučit se techniku relaxační masáže dětí a u svého dítětě ji po určitou dobu vykonávat.

Pokud je některá z podmínek pro Vás problematická, prosím, neváhejte se na mne obrátit prostřednictvím e-mailu: vostrelova.hana@gmail.com. Je zde možnost se na úpravě podmínek domluvit. Pokud se Vy sami nemůžete výzkumu zúčastnit, pomozte nám, prosím, s oslovením vhodných účastníků – nabídněte tuto možnost Vašim přátelům a známým.

Těším se na setkání s Vámi!
Bc. Hana Vostřelová, studentka psychologie
vostrelova.hana@gmail.com